szkolna pielęgniarka 03Obowiązujące od 2019 roku rozporządzenia o opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym kładą wyraźny nacisk na profilaktykę, przypisując pielęgniarkom pracującym w szkołach rolę koordynatora działań na rzecz zdrowia dzieci. Miejscem wyznaczonym do realizacji ich obowiązków są odpowiednio przystosowane gabinety, położone w obrębie szkoły, albo jeżeli nie ma możliwości ich założenia – w poradni POZ.

Żeby mogły one pełnić założoną rolę, powinny zostać przystosowane w odpowiedni sposób. Nie może braknąć w nich narzędzi takich jak: ciśnieniomierz automatyczny lub waga ze wzrostomierzem, które są konieczne do prowadzenia badań przesiewowych, oraz preparatów do odkażania i artykułów opatrunkowych wykorzystywanych w przypadku udzielania doraźnej pomocy medycznej.

Za wyposażenie pokoju profilaktyki zdrowotnej odpowiada organ prowadzący szkołę.

O czym warto pamiętać, urządzając gabinet profilaktyki zdrowotnej w placówce oświatowej?

Zorganizowanie pokoju szkolnej pielęgniarki jest dokładnie uregulowane rozporządzeniami, co umożliwia zadbanie o interesy zarówno osoby udzielającej świadczenia, jak i ucznia. Wszystkie powierzchnie w pokoju muszą być przystosowane do odkażania, a jałowe gazy, zimne okłady na kolano i plastry ułożone w zabezpieczonych miejscach.


W widocznym miejscu powinny znajdować się także rękawice lateksowe bezpudrowe oraz ręczniki jednorazowego użytku. Do koniecznego wyposażenia pokoju szkolnej pielęgniarki należy także stetoskop pediatryczny, ciśnieniomierz automatyczny i termometr bezdotykowy Braun, Tech-Med lub każdy inny, wyprodukowany przez renomowaną firmę.Informacje na temat tych produktów znajdziesz np. w sklepach online, warto tam zaglądać.

szkolna pielęgniarka 10W trosce o zachowanie podstawowej higieny, trzeba zadbać także o niezbędną ilość środków dezynfekujących powierzchnie, ręczników jednorazowych oraz zestawów z narzędziami wielokrotnego użytku. Jeśli jest możliwe przygotowywanie ich na miejscu, dobrze jest zakupić sterylizator do mikrofali, który zdecydowanie ułatwi dezynfekcję.

W przypadku pomieszczeń profilaktyki zdrowotnej położonych w placówkach edukacyjnych, bardzo istotne jest właściwe zorganizowanie przestrzeni oraz troska o jej czystość, co pozwoli zapobiec swobodnemu rozprzestrzenianiu się patogenów.